Aceste puncte rezumate sunt concepute ca un ghid. Orice referință la secțiunile din cadrul termenilor și condițiilor OnePay complete sunt disponibile aici.

Pentru a vă ajuta să înțelegeți termenii și condițiile cardului și contului OnePay, puteți găsi mai jos un rezumat al unor puncte cheie.

CARDUL DVS.

.Cardul dvs. nu este transferabil, poate fi utilizat numai de către dvs.

ÎNCĂRCAREA CARDULUI DVS.

 • În cazul în care nu ați finalizat verificările de identitate suplimentare, sunteți un client Primary. Fondurile pot fi încărcate în conturile de client Primary prin transfer electronic de la un angajator sau agenție pentru ocuparea forței de muncă verificată de noi.
 • După ce ați finalizat verificările de identitate suplimentare deveniți clientul nostru Select. Vom furniza clienților noștri Select informațiile despre conturi, aceasta include numărul de cont și codul de sortare. Fondurile pot fi încărcate în conturile clienților Select prin transfer electronic din orice conturi bancare deținute în Regatul Unit.
 • Dacă nu ați finalizat verificările de identitate suplimentare în termen de 12 luni de la data cererii, contul poate fi închis. Vom comunica cu dvs. pe parcursul celor 12 luni pentru a vă reaminti de cerința de finalizare a verificărilor suplimentare. Puteți afla mai multe informații despre acest lucru la www.onepay.co.uk/select.
 • Dacă o persoană sau un angajator care nu a fost verificat de noi încarcă fonduri în cont înainte să deveniți un client Select, vă putem solicita personal să ne oferiți dovezi de identitate, domiciliu sau alte informații. Ne rezervăm dreptul de a suspenda contul dvs. până când ne furnizați informațiile solicitate. Putem refuza să vă activăm cardul fără indicarea motivelor și fără niciun drept de compensație față de dvs. Vă vom comunica acest refuz prin e-mail. 

UTILIZAREA CARDULUI DVS.

 • Puteți utiliza cardul dvs. în toată lumea, la oricare comerciant care afișează marca de acceptare Mastercard, cu excepția comercianților limitați în UE/SEE care nu acceptă produse preplătite. Nu putem garanta că un comerciant va accepta cardul dvs.

 • Veți primi un mesaj SMS sau un e-mail lunar, indicând că situația contului dvs. este disponibilă pe portalul dvs. online.

 • Puteți suspenda sau restricționa oricând cardul dvs. din următoarele motive:
  • Dacă sunteți îngrijorat cu privire la securitatea contului, portalului online sau a cardului dvs.; și
  • Dacă suspectăm în mod rezonabil că portalul online, contul sau cardul dvs. sunt utilizate într-un mod neautorizat, fraudulos sau cu neglijență gravă;

Dacă facem acest lucru, vă vom notifica imediat ce este posibil în mod rezonabil, cu excepția imposibilității din cauza motivelor de securitate sau a interdicției legale.


REZILIERE ȘI EXPIRARE

 • Aveți dreptul să vă retrageți din prezentul acord pentru o perioadă de maximum 14 zile calendaristice, de la începutul acordului („perioada de reflecție”) fără nicio sancțiune, dar care face obiectul deducerii oricăror comisioane plătite de noi cu privire la tranzacțiile efectuate de dvs. (consultați secțiunea 13 din Termenii și condițiile complete). Dacă vă retrageți din acord în timpul perioadei de reflecție, nu se vor percepe alte comisioane sau taxe. Vă puteți retrage prin contactarea serviciilor pentru clienți în perioada de 14 zile de reflecție.

 • De asemenea aveți dreptul de a rezilia prezentul acord după perioada de reflecție, în orice moment. Puteți face acest lucru prin contactarea serviciului pentru clienți. La primirea instrucțiunii dvs., vom debita orice tranzacții scadente și vom deduce orice comisioane aplicabile. Puteți apoi răscumpăra fondurile dvs. disponibile neutilizate, astfel cum este specificat în secțiunea 12 din Termenii și condițiile complete.

 • Putem rezilia prezentul acord imediat și fără notificare prealabilă în următoarele situații:
  • Dacă ați încălcat prezentul acord:
  • Dacă utilizați (sau permiteți altor persoane să utilizeze) contul și/sau cardul dvs. în mod neadecvat, ilegal sau pentru activități infracționale.
  • Dacă suntem obligați să facem acest lucru pentru a respecta legea, reglementările sau prin ordin sau recomandare a poliției sau a oricărei alte autorități guvernamentale sau de reglementare relevante; sau
  • Dacă se dovedește că orice informație în baza căreia v-am furnizat cardul este falsă
  • Dacă sunteți client Primary de 12 luni, și nu ați finalizat verificarea identității în temeiul secțiunii 3(c) din Termenii și condițiile complete.

PĂSTRAREA CARDULUI DVS. ÎN SIGURANȚĂ

 • Nu trebuie să oferiți cardul dvs. altor persoane și nu trebuie să permiteți altor persoane să îl utilizeze.

 • Puteți avea și alte informații de securitate pe care le utilizați cu privire la card (de exemplu, codul de acces la sistemul dvs. de protecție). Nu trebuie să transmiteți PIN-ul sau informațiile de securitate niciunei persoane. Noi nu vă vom solicita niciodată PIN-ul dvs.


DREPTUL DE VALORIFICARE

 • Aveți dreptul să vă valorificați fondurile disponibile în orice moment, parțial sau total, înainte de data rezilierii. După reziliere, valorificările sunt posibile numai complet. Puteți face acest lucru prin contactarea serviciului pentru clienți, indicând valoarea pe care doriți să o valorificați.

 
RĂSPUNDEREA DVS. PENTRU TRANZACȚII

 • Dacă credeți că o tranzacție a fost realizată incorect sau nu a fost autorizată de dvs., trebuie să ne informați imediat prin serviciile pentru clienți. Dacă nu ne notificați imediat după ce aflați și în termen de 13 luni de la data tranzacției neautorizate sau realizată incorect, nu mai aveți dreptul la corectarea problemei.

 • Atunci când stabilim că o tranzacție nu a fost autorizată de dvs. și ne notificați imediat după ce aflați despre acest lucru, și în termen de 13 zile de la data tranzacției neautorizate, cu excepția cazului în care se aplică secțiunea 11(c) din Termenii și condițiile complete, vă vom rambursa suma totală debitată fără autorizare.
 • Sunteți responsabil pentru:
  • toate pierderile suportate cu privire la o tranzacție efectuată de noi, care nu a fost autorizată de dvs., dacă ați acționat fraudulos sau ați încălcat intenționat sau cu neglijență gravă obligațiile stabilite în secțiunea Păstrarea cardului dvs. în siguranță (secțiunea 10 din Termenii și condițiile complete) sau nu ne-ați comunicat acest lucru în cel mai scurt timp posibil, în conformitate cu secțiunea 13(b) din Termenii și condițiile complete; și
  • în cazurile în care nu se aplică secțiunea 13(c)(i) din Termenii și condițiile complete, până la 35 £ din orice pierderi suportate cu privire la o tranzacție care nu a fost autorizată de dvs., în celelalte cazuri în care nu ați respectat obligațiile dvs. stabilite în secțiunea Păstrarea cardului dvs. în siguranță (secțiunea 10). 
 • În cazul în care rambursăm în cont o tranzacție disputată și, ulterior, primim informații care confirmă că tranzacția a fost autorizată de dvs. și a fost corect dedusă din fondurile dvs. disponibile, atunci: 
  • vom deduce suma tranzacției disputate din fondurile dvs. disponibile; și
  • vom reaplica orice comisioane și/sau taxe pe care le datorați nouă. 

PACHETE, COMISIOANE ȘI LIMITE

Pentru a vedea toate pachetele și comisioanele noastre, care se aplică utilizării cardului, faceți clic aici

Alternativ, pentru a vedea pachetele, comisioanele și toate limitele noastre, care se aplică utilizării cardului, puteți să le vizualizați în cadrul Termenilor și condițiilor complete, dacă faceți clic aici.  

 • Atunci când faceți o cerere pentru un card, puteți alege unul dintre pachetele PAYG, Active sau ActivePlus. Poate fi necesar să plătiți un comision pentru pachet lunar (consultați secțiunea 15(b) de mai sus, pentru detalii). Primul comision pentru pachet (sau o parte proporțională din acesta) va fi perceput din contul dvs., imediat după prima încărcare. Toate comisioanele ulterioare lunare pentru pachet vor fi percepute în avans, în prima zi a fiecărei luni calendaristice („ciclu de facturare). Puteți schimba pachetul în orice moment. La primirea unei solicitări de schimbare a pachetului, vi se va percepe noul comision pentru pachet (sau o parte proporțională din acesta) imediat. Toate comisioanele ulterioare lunare pentru pachet vor fi percepute în avans, conform ciclului de facturare. Reducerile aplicate pachetului vor intra în vigoare în prima zi a următoarei luni calendaristice, iar noul comision pentru pachet se va percepe din contul dvs., conform ciclului de facturare lunar.

INFORMAȚIILE DVS.

 • Trebuie să ne comunicați cât mai repede posibil cu privire la orice modificări ale numelui, adresei, numărului de telefon sau adresei dvs. de e-mail. Poate fi necesar să ne dovediți modificarea informațiilor dvs.

COMUNICĂRI/CARDURI PIERDUTE ȘI FURATE

 • Trebuie să raportați cardul ca pierdut sau furat imediat ce aflați despre acest lucru, apelând la numărul de contact pentru carduri pierdute sau furate, care este disponibil nonstop, sau raportați cardul ca pierdut sau furat prin portalul online.

RECLAMAȚII

 • Dacă sunteți nemulțumit în orice mod cu cardul dvs. sau modul în care este administrat sau asigurat, contactați serviciile pentru clienți
Go to top