View our business site:

Korzystanie z Karty podlega następującym opłatom i limitom:

OnePay – opłaty za konto

 

Pay as you go (PAYG)

Active

Pakiet miesięczny (za miesiąc kalendarzowy) £0.00 £8.95
Zawarta w pakiecie liczba wypłat z bankomatów (w miesiącu kalendarzowym) 0 Nieograniczony
Zakupy kartą (w walucie GBP) Bez opłat
Wypłata gotówki w sklepie do kwoty 50 GBP (tylko brytyjscy sprzedawcy) Bez opłat
Wypłata gotówki w sklepie do kwoty 50 GBP (tylko Międzynarodowy sprzedawcy)

Bez opłat

 

Zobacz poniżej osobne koszta powiązane z transakcjami kartą zakupu

Konfiguracja konta karty Bez opłat
Zapytanie o saldo w bankomacie Bez opłat
Aplikacja online / Zarządzanie portalem Bez opłat
Przypomnienie PIN – automatyczna usługa telefoniczna Bez opłat – opłaty za połączenia naliczane są według standardowych stawek operatora; stawki za połączenia z telefonu komórkowego mogą być wyższe.

Transakcje oznaczone * mają zastosowanie dopiero po przekroczeniu limitu zawartego w pakiecie Active 

Wypłaty z bankomatów (w walucie GBP)* £1.25 Bez opłat
Wypłaty z bankomatów (w walucie innej niż GBP)* £2.50 £2.50
Doładowanie konta karty £1.25 Bez opłat
Przelew na rachunek innej karty OnePay (klienci Primary mogą dokonywać przelewów tylko na rzecz klientów Select) Bez opłat Bez opłat
Zakupy kartą (w walucie innej niż GBP) £1.50 £1.50
Opłata za wymianę walut (opłata za przeliczenie waluty dla transakcji kartą w walucie innej niż GBP) 2.79% 2.79%

Opłata za wypłatę (przelew bankowy do brytyjskiego banku)

 

Żądane przez Ciebie za pośrednictwem aplikacji lub portalu internetowego (tylko dla Select klientów):

Żądane przez Ciebie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta

 

 

 

£1.25

 

 

 

£5.00

 

 

 

£1.25

 

 

 

£5.00

Opłata za wypłatę (przelew bankowy do banku innego niż brytyjski) £10.00 £10.00
Transakcja Quasi cash £1.50 £1.50
Odrzucona transakcja £0.50 £0.50
Wymiana zgubionej/skradzionej/przeterminowanej karty £3.00 £3.00
Opłata za brak aktywności (brak aktywności przez 60 dni) £3.00 miesięcznie Nie dot.

OnePay– Limity konta

 

Klient Primary (tylko za pośrednictwem agencji)

Klient Select (dodatkowa weryfikacja tożsamości)

Maksymalne saldo konta OnePay £10,000 £60,000

Maksymalne i minimalne limity karty

na transakcję

dzienny

na28 dni

roczny

na transakcję

dzienny

na28 dni

roczny

dnirocznyWypłata gotówki z bankomatu £300 £500 £5,000 £18,000 £300 £500 £10,000 Nie dot.
Minimalna wypłata gotówki z bankomatu £5 Nie dot. Nie dot. Nie dot. £5 Nie dot. Nie dot. Nie dot.
 
Zakupy kartą £1,500 £2,500 £18,000 Nie dot. £4,000 £7,000 £20,000 Nie dot.
Liczba zakupów kartą Nie dot. 20 Nie dot. Nie dot. Nie dot. 50 Nie dot. Nie dot.
 
Doładowanie OnePay karty £3,500 £3,500 £3,500 £18,000 £20,000 £20,000 £20,000 £60,000
Doładowanie kontaze źródła innego niż firmowe (tylko klienci Select) Nie dot. Nie dot. Nie dot. Nie dot. £3,500 Nie dot. Nie dot. Nie dot.
Liczba doładowań Konta OnePay (w tym Wybranych (Select) klientów otrzymujących przelewy od innych posiadaczy Konta OnePay) Nie dot. 3 Nie dot. Nie dot. Nie dot. Nie dot. Nie dot. Nie dot.
Przelewy na rachunki innych konta OnePay (klienci Primary mogą dokonywać pr-zelewów tylko na rzecz klientów Select) £250 Nie dot. Nie dot. Nie dot. £250 Nie dot. Nie dot. Nie dot.

Funkcje

Primary

Select

Dostęp do numeru konta i kodu bankowego Nie Tak

 

Go to top