View our business site:

Korzystanie z Karty podlega następującym opłatom i limitom:

Karta OnePay – opłaty za konto

 

Pay as you go (PAYG)

Active

Active Plus

Pakiet miesięczny (za miesiąc kalendarzowy) £0.00 £9.00 £14.00
Zawarta w pakiecie liczba wypłat z bankomatów (w miesiącu kalendarzowym) 0 5 20
Zakupy kartą (w walucie GBP) Bez opłat
Wypłata gotówki w sklepie do kwoty 50 GBP (tylko brytyjscy sprzedawcy) Bez opłat
Konfiguracja konta karty Bez opłat
Zapytanie o saldo w bankomacie Bez opłat
Zarządzanie przez portal internetowy Bez opłat
Przypomnienie PIN – automatyczna usługa telefoniczna Bez opłat – opłaty za połączenia naliczane są według standardowych stawek operatora; stawki za połączenia z telefonu komórkowego mogą być wyższe.

Transakcje oznaczone * mają zastosowanie dopiero po przekroczeniu limitu zawartego w pakiecie Active i Active Plus

Wypłaty z bankomatów (w walucie GBP)* £1.20 £1.20 £1.20
Wypłaty z bankomatów (w walucie innej niż GBP)* £2.25 £2.25 £2.25
Doładowanie konta karty £1.50 Bez opłat Bez opłat
Przelew na rachunek innej karty OnePay (klienci Primary mogą dokonywać przelewów tylko na rzecz klientów Select) £0.25 Bez opłat Bez opłat
Zakupy kartą (w walucie innej niż GBP) £1.00 £1.00 £1.00
Opłata za wymianę walut (opłata za przeliczenie waluty dla transakcji kartą w walucie innej niż GBP) 2% 2% 2%
Opłata za wypłatę (przelew bankowy do brytyjskiego banku) £5.00 £5.00 £5.00
Opłata za wypłatę (przelew bankowy do banku innego niż brytyjski) £10.00 £10.00 £10.00
Transakcja Quasi cash £1.50 £1.50 £1.50
Odrzucona transakcja £0.50 £0.50 £0.50
Wymiana zgubionej/skradzionej/przeterminowanej karty £3.00 £3.00 £3.00
Opłata za brak aktywności (brak aktywności przez 60 dni) £2.00 miesięcznie Nie dot. Nie dot.

Karta OnePay– Limity konta

 

Klient Primary (tylko za pośrednictwem agencji)

Klient Select (dodatkowa weryfikacja tożsamości)

Maksymalne saldo na koncie karty OnePay £10,000 £40,000

Maksymalne i minimalne limity karty

na transakcję

dzienny

na28 dni

roczny

na transakcję

dzienny

na28 dni

roczny

dnirocznyWypłata gotówki z bankomatu £300 £500 £5,000 £18,000 £300 £500 £10,000 Nie dot.
Minimalna wypłata gotówki z bankomatu £5 Nie dot. Nie dot. Nie dot. £5 Nie dot. Nie dot. Nie dot.
Liczba wypłat gotówki z bankomatu Nie dot. 4 Nie dot. Nie dot. Nie dot. 4 Nie dot. Nie dot.
 
Zakupy kartą £1,500 £2,500 £18,000 Nie dot. £4,000 £7,000 £20,000 Nie dot.
Liczba zakupów kartą Nie dot. 20 Nie dot. Nie dot. Nie dot. 50 Nie dot. Nie dot.
 
Doładowanie konta karty £3,500 £3,500 £3,500 £18,000 £20,000 £20,000 £20,000 £40,000
Doładowanie kontaze źródła innego niż firmowe (tylko klienci Select) Nie dot. Nie dot. Nie dot. Nie dot. £3,500 Nie dot. Nie dot. Nie dot.
Liczba doładowań konta karty (łącznie z przelewami z karty na kartę OnePay tylko w przypadku klientów Select) Nie dot. 3 Nie dot. Nie dot. Nie dot. 5 Nie dot. Nie dot.
Przelewy na rachunki innych kart OnePay (klienci Primary mogą dokonywać pr-zelewów tylko na rzecz klientów Select) £250 Nie dot. Nie dot. Nie dot. £250 Nie dot. Nie dot. Nie dot.

Funkcje

Primary

Select

Dostęp do numeru konta i kodu bankowego Nie Tak

Listę opłat i limitów do wydrukowania można znaleźć PDFtutaj.

Go to top